Vellene i Bærum er del av kommunens administrative kretssystem. Inndelingen finnes på Bærum kommune sin kartside under administrative kretser.

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx

Share on FacebookShare on Twitter