Alle husstander med boligadresse innenfor velområdet (se under fane "velområde") kan bli medlemmer. De som bor utenfor velområdet kan ikke bli medlemmer.

Medlemskap tegnes ved å VIPPSE årskontigenten -- 200 kr. --- til 22741

Husk  skrive inn din adresse. Det går også an å betale til bankkonto 1609.18.28301

(Sjekk om du har medlemsrett før betaling. Innbetaling fra husstand uten medlemsrett blir ikke refundert) 

Nedlastning: Medlemskont15.pdf

* Vellet eier Østheim forsamlingshus som medlemmer kan leie til redusert pris

Share on FacebookShare on Twitter