Alle husstander med boligadresse innenfor velområdet (se under fane "velområde") kan bli medlemmer. De som bor utenfor velområdet kan ikke bli medlemmer.

Medlemskap tegnes ved å VIPPSE årskontigenten -- 200 kr. --- til 22741

Husk  skrive inn din adresse. Det går også an å betale til bankkonto 1609.18.28301

(Sjekk om du har medlemsrett før betaling. Innbetaling fra husstand uten medlemsrett blir ikke refundert) 

Nedlastning: Medlemskont15.pdf

  • Vellet arbeider for et godt, trygt og trivelig bomiljø for både voksne og barn
  • Vellet er beboernes talerør overfor Bærum kommune og arbeider for et godt samarbeid med Bærum kommune og dens etater
  • Vellet organiserer vårryddingsaksjon/henting av hageavfall hos medlemmene
  • Vellet er et forum for ideer og forslag fra beboerne for mulige forbedringer.

* Vellet eier Østheim forsamlingshus som medlemmer kan leie til redusert pris

Share on FacebookShare on Twitter
Østre Grav Vel, Bjerkelundsveien 31-33, 1358 JAR, E-post: post@gravvel.no, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no