Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Referat fra årsmøte 2020

Møter


Referat fra årsmøte i Østre Grav Vel 2020

Tid og sted: Årsmøtet ble avholdt 25.08.2020 i vellets lokaler på Østheim.

Til stede:  10 medlemmer.

 1. Valg av møteleder og referent: Torleiv Ranheim ble valgt til møteleder og Espen Dyb Løvold til referent.
 2. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent.
 3. Gjennomgang av referat fra forrige årsmøtet:  Espen Dyb Løvold gjennomgikk referatet fra fjorårets årsmøte, som ligger ute på vellets hjemmeside.
 4. Gjennomgang av årsmeldingen for 2019: Torleiv Ranheim gjennomgikk årsberetningen for 2019.
 5. Revidert regnskap for 2019: Mette Dillevig gjennomgikk regnskapet og revisor Gunnar Hoddevik gjennomgikk revisjonsberetningen.
  1. Årsmøtet godkjente revidert regnskap. Regnskapet er satt opp som et enkelt kontantregnskap, uten balanse.
  2. Årsmøtet vedtok at det for 2020 skulle betales godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer med kr 10.000 til styreleder, 6.000 til kasserer, 6.000 til husforvalter, 3.000 til styremedlemmer og 2.000 til varamedlemmer.
 6. Kontingent: Årsmøtet vedtok å beholde dagens kontingent som er på kr 200,-
 7. Valg: 

Vellets valgte representanter etter årsmøtet er:

Styret: (Velges for 2 år)

Torleiv Ranheim (styreleder)                     2019-2021

Jan Volsdal                                              2020-2022

Ragnhild Aamdal                                      2020-2022

Mari Kalvø                                               2020-2022

Grethe Dalgrav                                        2020-2022

Espen Dyb Løvold                                    2020-2022

Mette Dillevig                                          2019-2021

 

Varamedlemmer: (Velges for 1 år)

Kjetil Jørum                                             2019-2020

Olav Haugane                                          2019-2020

 

 

Revisorer: (Velges for 1 år)

Thorbjørn Linge                                        2020-2021

Gunnar Hoddevik                                      2020-2021

Valgkomite: (Velges for 1 år)

Mats Nordraak                                          2020-2021

Øyvind Skaara                                          2020-2021

 

8.       Innkomne forslag:

 • Valgkomiteen, ved Mats Nordraak, foreslo at reviderte vedtekter blir presentert ved at valgkomiteen inviteres til et styremøte, styrebehandlet og foreslått vedtatt på neste årsmøte.
 • Forslag om videreføring av skrotinnsamling ble fremmet
 • Forsalg om (større) egenandel ved vel-arrangement ble fremmet

 

 

25.08.2020

Espen Dyb Løvold

 

 

 

 

 

 

 Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn