Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Referat fra årsmøte 2021

Møter


Referat fra årsmøte i Østre Grav Vel 2021

Tid og sted: Årsmøtet ble avholdt 23.08.2021 i vellets lokaler på Østheim.

Til stede:  13 medlemmer.

  1. Valg av møteleder og referent: Torleiv Ranheim ble valgt til møteleder og Espen Dyb Løvold til referent.

2. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent.

3. Gjennomgang av referat fra forrige årsmøtet:  Espen Dyb Løvold gjennomgikk referatet fra fjorårets årsmøte, som ligger ute på vellets hjemmeside.

4. Gjennomgang av årsmeldingen for 2020: Torleiv Ranheim gjennomgikk årsberetningen for 2020.

5. Revidert regnskap for 2020: Mette Dillevig gjennomgikk regnskapet og revisor Gunnar Hoddevik gjennomgikk revisjonsberetningen.

Årsmøtet godkjente revidert regnskap. Regnskapet er satt opp som et enkelt kontantregnskap, uten balanse.

6. Kontingent: Årsmøtet vedtok å fastsette medlemskontingent til kr. 300,-

  1. Valg:

Vellets valgte representanter etter årsmøtet er:

Styret: (Velges for 2 år)

Torleiv Ranheim (Styreleder)                          2021-2023

Jan Volsdal                                                   2020-2022

Ragnhild Aamdal                                           2020-2022

Mari Kalvø                                                    2020-2022

Grethe Dalgrav                                             2020-2022

Espen Dyb Løvold    (Nestleder)                     2020-2022

Mette Dillevig                                               2021-2023

 

Varamedlemmer: (Velges for 1 år)

Kjetil Jørum                                                  2021-2023

 

 

Revisorer: (Velges for 1 år)

Thorbjørn Linge                                            2021-2022

Gunnar Hoddevik                                          2021-2022

Valgkomite: (Velges for 1 år)

Mats Nordraak                                              2021-2022

Øyvind Skaara                                              2021-2022

 

8. Godtgjørelse til styre og varamedlemmer: Årsmøtet vedtok at det for 2021 skulle betales godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer med kr 10.000 til styreleder, 3000 til styremedlemmer og 2000 til varamedlemmer, evt. som styret beslutter å fordele samme totalbeløp.

9. Innkomne forslag:

Samtale om aktuelle saker i vellet

 

 

23.08.2021

Espen Dyb Løvold

 

 

 

 Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn