Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Referat fra årsmøtet 2023

Møter


Referat fra årsmøte i Østre Grav Vel 2023

Tid og sted: Årsmøtet ble avholdt tirsdag 28. mars kl 19 i Vellets lokaler på Østheim.

Tilstede: 16 medlemmer

 

1.  Valg av møteleder og referent. Torleiv Ranheim ble valgt til møteleder og Jan Volsdal til referent

 

2.  Godkjenning av innkalling. Torleiv gikk gjennom innkalling. Innkallingen ble godkjent.

 

3. Referat fra siste årsmøte. Torleiv gikk gjennom referatet og referatet ble godkjent.

 

4.   Årsmelding 2022 for Østre Grav Vel. Torleiv gikk gjennom årsmeldingen og denne ble godkjent. Det kom en del innspill under gjennomgangen på forslag til aktiviteter i vellet. Blant annet debatter og foredrag.

 

5.    Revidert regnskap for Vellet. Gunnar Hoddevik gikk gjennom regnskapet. Det ble fra Gunnar nevnt at Vellet burde forsøke å forbedre resultatet med 100 000 kr i år og på litt lenger sikt klare å øke Vellets likvide midler til 700 000 kr, opp fra status 31.12.2022 på 417 190 kr. Styret kommenterte på at det kan bli vanskelig, men det er et stort potensiale i å få flere i Vellet til å betale medlemskontingenten, og det vil styret jobbe videre med.

 

6. Kontingent. Ingen endring i kontingenten i år, fortsetter på 300 kr etter at den ble endret i fjor.

 

7.   Valg. Vellets representanter i styret etter årsmøtet er:

 

Torleiv Ranheim (Styreleder)             2023-2025

Christian Harto                                      2023-2025

Hilde Unnli                               2023-2025

Mari Kalvø                                2022-2024

Grethe Dalgrav                                      2022-2024

Jan Volsdal                               2022-2024

Olav Haugene                                         2022-2024

 

Styremedlemmer velges for 2 år.

 

Varamedlemmer (velges for 1 år):

Ragnhild Aamdal                     2023-2024

Kirsten Schjesvold                  2023-2024

 

 

Revisorer (velges for 1 år):

Torbjørn Linge                                       2023-2024

Gunnar Hoddevik                    2023-2024

 

Valgkomite (velges for 1 år):

Mats Nordraak                                       2023-2024

Øyvind Skaara                                        2023-2024

 

8.  Godtgjørelse til styre- og varamedlemmer. Etter diskusjoner på årsmøtet ble det bestemt godtgjørelsen ikke endres. Det vil si at det for 2023 skal betales kr 10 000,- til styreleder, 6000,- til husforvalter og kasserer, 3000,- til øvrige styremedlemmer og 2000,- til varamedlemmer. Noen få mente at det burde vurderes å redusere godtgjørelsen. Dog mente de fleste at dette var relativt beskjedent i forhold til antall timer som nedlegges i aktiviteter for vellet.

 

9. Innkomne forslag. Ingen forslag til behandling.

 

 

 

28. mars 2023

På vegne av styret i Østre Grav Vel

Jan VolsdalShare on FacebookShare on Twitter

Logg inn